Iekšējās kārtības noteikumi:

 1. Iekšējās kārtības noteikumos (turpmāk - noteikumi) lietotie termini:

1.1. “Bumbu istaba” - telpu iznomātājs;

1.2. Telpas - telpas, kas atrodas Latgales ielā 264, Rīgā, LV-1063;

1.3. Bumbu baseins - lielais bumbu baseins ar bumbām;

1.4. Klients - telpu nomnieks.

 1. Telpās nedrīkst uzturēties ar ielas apaviem, ielas apavi jānovieto tiem paredzētajā vietā.

 2. Bumbu baseinā var atrasties tikai ar zeķēm maiņas apavus atstājot ārpus bumbu baseina.

 3. Bumbu baseinā (un pie tā apmalēm) aizliegts atrasties ar ēdieniem (t. sk. košļājamajām gumijām, konfektēm u.c.) un dzērieniem.

 4. Aizliegts bojāt telpu inventāru (t. sk. izmantot konfeti plaukšķenes, salūta sveces un sejas krāsas).

 5. Lūdzam, speciāli, nemest bumbas ārā no baseina un nelēkt no baseina malām.

 6. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

 7. Klients pats uzņemas atbildību par savām personiskajām mantām, un izvērtē nepieciešamību tās ņemt līdz bumbu baseinā.

 8. “Bumbu istaba” neuzņemas atbildību par nozaudētajām mantām.

 9. “Bumbu istaba” neuzņemas atbildību par gūtajām traumām.

 10. Laiks pirms (15 minūtes) un pēc (15 minūtes) pasākuma, ir paredzēts, lai iekārtotos un novāktos, par citu laiku var vienoties atsevišķi, lūdzam ievērot rezervācijas laiku. 

 11. “Bumbu istaba” patur tiesības par Telpu, vai inventāra bojājumiem pieprasīt zaudējumu atlīdzību (t.sk. ēdienu vai dzērienu nokļūšanu Bumbu baseinā), vai, ja tas ir iespējams likt salabot bojājumus.

 12. Personas dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti tikai gadījumā, ja tiek pārkāpti noteikumi, un tikai tādā apjomā, lai varētu pieprasīt “Bumbu istaba” radušos zaudējumus.

 13. Pirms iekāpšanas bumbu baseinā: noņemt rotas lietas, izņemt no kabatām telefonus un citus priekšmetus, novietot tos pie savām personiskajām mantām, vai citā drošā vietā.